miércoles, 29 de abril de 2009

CABREO


Enfado, irritación, cólera, furia, rabia, ira, malhumor…
REIVINDICO os sentimentos negativos de carácter activo fronte algo ou alguén.
REIVINDICO os xuramentos, tan politicamente incorrectos, do que noso idioma está tan ben dotado…non deixemos morrer as malas palabras!!!Maricóns, preas, fillos da gran puta, mal paridos!!!
REIVINDICO a discusión coa parella, coa familia, cos amigos, cos xefes e con que se poña diante se tes un día atravesado.
REIVINDICO a sinceridade de recoñecer que tes un mal día, que estás alterado, que saltas a máis mínima provocación, porque sí, igual que hai outros días que estás de moi bo humor.
REIVINDICO a inestabilidade emocional, porque non coñezo outra cousa.
REIVINDICO os arrebatos irracionais que non amolan a ninguén, porque as veces me canso de ser razoable.
REIVINDICO a alteración do ánimo ante as inxustizas, porque é preciso.
REIVINDICO a efusividade na defensa das túas opinións, nunca existe unha opinión obxectiva, eu creo nas miñas ideas porque son miñas non porque sexan mellores
REIVINDICO que se te sentes así máis de 6 días o mes, cambies algo na túa vida, acougues, e deixes de foder ós do teu redor.